Skip to main content
Croeso i wefan y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar o bobl bob blwyddyn. Rydym yn gweithio i ddysgu mwy am yr hyn sy’n achosi’r problemau hyn, o’n hamgylchedd a’n profiadau bywyd i’n geneteg a’n cyfansoddiad biolegol.

Drwy ddeall yr achosion, gallwn weithio i ddatblygu diagnosis, triniaeth a chymorth gwell ar gyfer y dyfodol.

Newyddion a blog
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd