Skip to main content

Hyrwyddwyr Ymchwil

Mae ein Hyrwyddwyr Ymchwil yn bobl o bob cefndir ac mae gan bob un ei hanes ei hun i’w adrodd

Gallwch ddysgu sut mae problemau iechyd meddwl wedi effeithio ar eu bywydau, pam maent yn frwdfrydig dros ein gwaith ymchwil a sut maent yn ein helpu i herio stigma.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd