Skip to main content

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Adnoddau ar-lein

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau ar-lein y gellir eu defnyddio er mwyn helpu i reoli neu fonitro nifer o gyflyrau iechyd meddwl

Mae’n bwysig cofio, er efallai y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i chi, nad ydynt wedi’u dylunio i ddisodli asesiad neu ofal clinigol. Os ydych yn pryderu am eich iechyd meddwl, yn teimlo’n sâl neu’n anobeithiol, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu neu dîm seiciatrig ar unwaith.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd