Adnoddau ar-lein

Rydym wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau ar-lein y gellir eu defnyddio er mwyn helpu i reoli neu fonitro nifer o gyflyrau iechyd meddwl

Mae’n bwysig cofio, er efallai y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i chi, nad ydynt wedi’u dylunio i ddisodli asesiad neu ofal clinigol. Os ydych yn pryderu am eich iechyd meddwl, yn teimlo’n sâl neu’n anobeithiol, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu neu dîm seiciatrig ar unwaith.

adultbliss.net
Cyfeiriad:
Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd