Taflenni iechyd meddwl

Rydym wedi llunio llyfrgell o daflenni iechyd meddwl am ddim er mwyn helpu unigolion, teuluoedd a gofalwyr i ddysgu mwy am ystod o gyflyrau. Lluniwyd y taflenni hyn mewn cydweithrediad ag ymchwilwyr a chlinigwyr er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn ddibynadwy.

Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon. Os hoffech archebu mwy na hynny, cysylltwch â ni yn info@ncmh.info i drafod y mater.

Order free NCMH health leaflets
Organisations, including NHS, schools and libraries, are able to order up to 10 free copies of our leaflets using this form. If you would like larger quantities please contact us at info@ncmh.info to discuss.
Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd