Skip to main content

Dyfarnodd ymchwilwyr NCMH gyllid grant y llywodraeth ar gyfer triniaeth PTSD cyn-filwyr

Mae'r Athro Jon Bisson a Dr Catrin Lewis o'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl wedi cael eu cyhoeddi ymhlith eraill fel enillwyr grant y Gronfa Arloesi Iechyd gwerth £5 miliwn gan y Swyddfa Materion Cyn-filwyr.

Mae’r gronfa wedi cael ei dyfarnu i 22 o brosiectau sy’n ceisio datblygu triniaethau a thechnoleg newydd i gefnogi gofal iechyd cyn-filwyr.

“Rydym yn falch iawn o dderbyn cyllid gan y Swyddfa Materion Cyn-filwyr i addasu ‘Spring’, ein triniaeth dan arweiniad effeithiol ar y rhyngrwyd ar gyfer PTSD, i helpu cyn-filwyr,” meddai’r Athro Jonathan Bisson.

Mae Grŵp Ymchwil Straen Trawmatig Prifysgol Caerdydd (CUTSRG) a gynhelir gan yr NCMH wedi gwneud ymchwil yn y gorffennol a oedd yn dangos effeithiolrwydd therapi ar-lein vs. wyneb yn wyneb i drin anhwylder straen wedi trawma.

Fel rhan o’r ymchwil hon, datblygodd y grŵp ‘Spring’, sef Therapi Ymddygiad Gwybyddol dan arweiniad ac ar y rhyngrwyd gyda rhaglen Trauma Focus (CBT-TF) gydag arweiniad gan weithiwr proffesiynol hyfforddedig.

Bydd y cyllid hwn sydd newydd ei ddyfarnu yn caniatáu i’r grŵp addasu ‘Spring’ ymhellach yn rhaglen bwrpasol i drin cyn-filwyr â PTSD.

Darllenwch fwy am y Gronfa Arloesi Iechyd.

Ellie Short

Ellie yw Swyddog Cyfathrebu NCMH a Chanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd