Skip to main content

Podlediad Prifysgol Caerdydd yn dychwelyd i gyhoeddi lansiad astudiaeth genedlaethol

Ail-lansiodd podlediad Piece of Mind yn gynharach y mis hwn i gyhoeddi astudiaeth genedlaethol newydd i achosion cyflyrau iechyd meddwl ac anhwylderau gwybyddol fel dementia.

Wedi’i gynnal gan ein Rheolwr Cyfathrebu Catrin Hopkins, ymunodd Dave Brown, Hyrwyddwr Ymchwil NCMH â ni, i drafod ei brofiad o anhwylder deubegynol gyda Rheolwr Prosiect UK Minds, Holly Pearce.

“Gadewch i ni rannu ein profiadau i helpu cenedlaethau’r dyfodol gyda’u salwch meddwl. Gorau po fwyaf y gallwn ledaenu’r gair am yr ymchwil hon.” – Dave Brown

Mae UK Minds yn astudiaeth genedlaethol mewn cydweithrediad ag Akrivia Health, sy’n ceisio datblygu cronfa ddata fawr o wybodaeth trwy gyfweliadau a samplau genetig (samplau gwaed) sy’n gysylltiedig â chofnodion dienw y GIG er mwyn helpu ymchwilwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddementia a chyflyrau iechyd meddwl penodol ymhellach.

Gwrando nawr

Minisode: Ymchwil iechyd meddwl a dementia

Mae podlediad Piece of Mind yn gydweithrediad rhwng NCMH a Chanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig Prifysgol Caerdydd (CNGG) sy’n trafod y diweddaraf mewn ymchwil a seiciatreg iechyd meddwl.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd