Skip to main content

Diagnosio a cholli sgitsoffrenia

Join us in Cardiff on 18 September where we'll be welcoming award-winning author Nathan Filer to discuss his latest book, The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia.

Mae sgitsoffrenia’n ddiagnosis dadleuol ac yn aml yn ysgogi teimladau cryfion ar draws amryw alwedigaethau a rhanddeiliaid ym maes iechyd meddwl. Mae rhai’n dadlau nad yw bellach yn ddefnyddiol fel diagnosis unigol, ac yn lle hynny, dylid ystyried bod y cyflwr ym mhen eithafol ‘sbectrwm anhwylder seicosis’.

Er mwyn datod y materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu Nathan Filer, fydd yn sgwrsio â’r Athro James Walters, sy’n ddirprwy gyfarwyddwr yn NCMH ac yn athro seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunwch â ni yn Bigmoose Coffee Co. yng nghanol dinas Caerdydd. Mae tocynnau’n rhad ac am ddim, ond mae lleoedd yn gyfyngedig – cofrestrwch ar Eventbrite.

Mae tocynnau’n rhad ac am ddim ac yn cynnwys:

  • Mynediad i’r digwyddiad
  • Copi o lyfr diweddaraf Nathan, The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia
  • Lluniaeth ysgafn

Ynghylch ein siaradwyr

Nathan Filer

Photograph of Nathan Filer, author of The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia

Photo credit: Paul Musso

Mae Nathan yn awdur, yn newyddiadurwr ac yn ddarlithydd. Disgrifiwyd ei lyfr ffeithiol o fri, ‘The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia’, fel ‘llyfr sydd wedi’i ysgrifennu’n gain ac yn llawn trugaredd a ffraethineb’ (The Times) ac fel ‘naratif deallus a chyfareddol o sgitsoffrenia (The Guardian).
nathanfiler.co.uk

Yr athro James Walters

Photograph of Professor James Walters

Mae James yn ddirprwy gyfarwyddwr yn NCMH ac yn seiciatrydd ymgynghorol er anrhydedd yng Ngwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar eneteg mewn seicosis a sgitsoffrenia.
Dewch i gael gwybod rhagor am ymchwil James

Paul Gauci

Paul is the communications manager at NCMH and Senior Communications Officer at Cardiff University's MRC Centre.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd