Skip to main content

Prosiect cenedlaethol ar iechyd meddwl myfyrwyr yn dod i Gaerdydd

Mae Nurture-U yn brosiect ymchwil cenedlaethol sy’n nodi ffyrdd newydd o gefnogi iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn y brifysgol. Mae arolwg ar-lein ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gymryd rhan ynddo.

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn arwain prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd wedi ffurfio partneriaethau â phum prifysgol arall: Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerwysg, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Newcastle a Phrifysgol Southampton.

Y nod yw deall a hyrwyddo iechyd meddwl a lles myfyrwyr yn y brifysgol. Nod tîm y prosiect yw cynnwys dros 5,000 o fyfyrwyr yn yr archwiliad manwl hwn o les myfyrwyr.

Mae Sidsel Koop a Sam Ball, myfyrwyr Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn gweithio ar y prosiect yn rhan o’u lleoliad gwaith yn y NCMH.

“I fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, dyma eich cyfle i ddweud eich dweud”, meddai Sidsel. “Bydd y wybodaeth sy’n cael ei chasglu’n ein helpu i ddeall pa drafferthion a phroblemau y mae myfyrwyr yn eu cael,” ychwanegodd Sam.

Y gobaith yw y bydd canfyddiadau’r arolwg yn helpu i lywio a gwella gwasanaethau ac adnoddau, er mwyn iddynt weithio i bob myfyriwr.

Gwahoddir pob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd i gymryd rhan yn yr arolwg.

Dylai unrhyw fyfyrwyr y mae angen cymorth arnynt fynd i studentconnect.cardiff.ac.uk yn y lle cyntaf.

Dr. Sarah Rees

Dr. Sarah Rees yw arweinydd cyfraniad y cyhoedd yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd