Skip to main content

Stori Ahnaf

Mae Ahnaf yn ddyn teulu sy’n hoff o bêl-droed ac sy’n gweithio ym maes llywodraethu cyfreithiol yng Nghanol Llundain. Dyma ei stori:

Fe wnes i wybod am yr NCMH trwy Bipolar UK, sefydliad rwy’n aros mewn cysylltiad ag ef ar ôl derbyn diagnosis o Anhwylder Deubegynnol yn 2018 ar ôl mynd yn sâl ag angen triniaeth ysbyty arnaf.

Rwy’n credu bod cymryd rhan mewn ymchwil yn hanfodol i ddeall mwy am iechyd meddwl, ac yn arbennig gwrando ar bobl sydd â phrofiadau o salwch meddwl. I

Mae’n bwysig nad yw pobl yn teimlo’n unig yn eu profiadau o salwch meddwl, ac mae rhan o hyn yn dod o alluogi’r rhai o’n cwmpas i ddeall ein hanghenion.

Rydym yn cael diwrnodau caled, ond rwy’n eu hystyried yn wersi, ac mae’r diwrnodau da’n fendithio.

Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau heicio, mynd i’m Mosg lleol a threulio amser o safon gyda fy ngwraig a’m ffrindiau. Rwyf hefyd yn trefnu gemau pêl-droed ar gyfer pobl ifanc leol yn fy ardal.

Dywedwch wrthym am ffaith ddiddorol amdanoch chi’ch hun nad oes llawer o bobl yn ei gwybod:

Gallaf blygu fy amrannau… ych a fi, rwy’n gwybod!

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd