Skip to main content

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Rhaglen Addysg Deubegynol Cymru (BEPC)

Cwrs seicoaddysg yw Rhaglen Addysg Anhwylder Deubegynol Cymru (BEPC), a’i nod yw gwella ansawdd bywyd pobl ag anhwylder deubegynol.

Mae’r cwrs yn galluogi unigolion i reoli eu cyflwr yn well drwy ddeall symptomau anhwylder deubegynol, nodi eu sbardunau a monitro eu hwyliau er mwyn eu helpu i aros mor iach â phosibl.

Cynhelir 10 sesiwn ar ffurf grŵp â rhwng 8 a 12 o aelodau. Mae’r sesiynau hyn yn gyfuniad o gyflwyniadau, trafodaethau grŵp anffurfiol ac ymarferion byr. Ymhlith y modiwlau mae:

  • Beth yw anhwylder deubegynol?
  • Beth sy’n achosi anhwylder deubegynol?
  • Y defnydd o feddyginiaeth i drin anhwylder deubegynol
  • Dulliau seicolegol o drin anhwylder deubegynol
  • Materion yn ymwneud â ffordd o fyw ac anhwylder deubegynol
  • Monitro a nodi sbardunau
  • Arwyddion rhybuddio cynnar

Bydd perthnasau a ffrindiau agos aelodau’r grŵp hefyd yn cael dewis dod i sesiwn ychwanegol lle gallant ddysgu mwy am anhwylder deubegynol a chwrdd â phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech gael gwybod rhagor am y Rhaglen hon, gan gynnwys cyrsiau a gynhelir yn eich ardal, cysylltwch â Rebecca Lynch ar 029 2068 8399 neu anfonwch e-bost i: bepc@cardiff.ac.uk


Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd