Skip to main content

Cyflyrau iechyd meddwl

Dysgwch fwy am y cyflyrau iechyd meddwl rydym yn eu hastudio

Rydym wedi datblygu ystod o wybodaeth am nifer o ddiagnosisau, gan gynnwys symptomau, triniaethau a chyngor defnyddiol i unigolion a’u teuluoedd.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd