Skip to main content

Hysbysfwrdd

Ceir nifer o wahanol brosiectau ymchwil y gallai fod gennych ddiddordeb mewn helpu gyda nhw. Rydym wedi rhestru rhai ohonynt yma, yn ogystal â manylion cyswllt yr unigolion i gysylltu â nhw os hoffech gael gwybod rhagor.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd