Skip to main content

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/sites/n/ncmh.info/public_html/wp-content/themes/v1/structure/main-banner.php on line 1

Partneriaeth mewn Ymchwil (PÂR)

Mae Partneriaeth Mewn Ymchwil y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (PÂR-NCMH) yn fenter sy’n annog defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i gymryd rhan mewn ymchwil iechyd meddwl.

Ei nod yw creu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gymryd rhan weithredol mewn ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru ac i ymchwilwyr gael budd o safbwynt unigryw defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.

Mae PÂR hefyd yn darparu swyddogaeth gynghorol gyffredinol ar gyfer pob ymchwilydd sydd am geisio cyngor ar ddatblygu a gweithredu ymchwil wedi’i harwain gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Bydd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael cyfleoedd i gymryd rhan weithredol yn y prosesau ymchwil; o gynllunio i ddosbarthu fel cyfranogwyr, cynghorwyr, cydweithwyr neu gyd-ymchwilwyr.

Aelodaeth

Mae PÂR-NCMH yn cynnwys nifer o grwpiau o Ogledd a De Cymru, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr unigol, ymchwilwyr iechyd meddwl a chynrychiolwyr o NCMH, sefydliadau trydydd sector a Chanolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Egwyddorion arweiniol

Rydym yn gweithredu ar sail tair egwyddor allweddol sy’n hyrwyddo:

  • Partneriaeth: Bydd PÂR-NCMH yn cynnwys aelodau sydd â safbwyntiau a phrofiadau gwahanol o wasanaethau iechyd meddwl.
  • Triniaeth Gytbwys: caiff pob aelod ei drin gyda phob parch a chaiff gwahaniaethau barn eu datrys mewn ffordd broffesiynol.
  • Cyfrinachedd: bydd unrhyw wybodaeth bersonol, protocolau a chanfyddiadau yn cael eu cadw’n gyfrinachol.

Sesiynau cyngor i ddod

Rydym yn cynnal cyfres o sesiynau cyngor ar gyfer ymchwilwyr i gyflwyno syniadau neu gynigion drafft a chlywed safbwynt defnyddiwr gwasanaethau/gofalwr am eu cynlluniau ymchwil. Caiff y sesiynau eu rhedeg yn Wrecsam a Chaerdydd. Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ar gyfer sesiynau eleni yn yr wythnosau nesaf.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddodd y grŵp bapur yn ddiweddar:

  • Priority setting in research: user led mental health research, sy’n archwilio blaenoriaethau ymchwil pobl sydd â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl sy’n cynnwys pobl sydd wedi cael profiad salwch iechyd meddwl, eu gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol. Mae’r papur ar gael (mynediad agored) yn BioMed Central.
  • Hitting the spot: Datblygu unigolion â phrofiad o gofal iechyd a cymdeithasol fel hwyluswyr i gyflwyno cwrs i wella cyfranogiad y cyhoedd mewn ymchwilsafbwynt Cymreig. Mae’r papur hwn ar gael (mynediad agored) yn BioMed Central.

Cysylltwch â ni

Os hoffech drafod cynnig gyda’r grŵp, anfonwch gais i par@caerdydd.ac.uk neu gallech ystyried dod i un o’n sesiynau cyngor nesaf.


Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd