Skip to main content

Taflenni iechyd meddwl

Oherwydd materion technegol, nid ydym yn prosesu taflenni ar hyn o bryd. Gwiriwch yn 么l eto yn fuan.

Rydym wedi cynhyrchu llyfrgell o daflenni iechyd meddwl am ddim i helpu unigolion, teuluoedd a gofalwyr i ddysgu mwy am amrywiaeth o gyflyrau. Cynhyrchwyd y taflenni hyn ar y cyd ag ymchwilwyr a chlinigwyr i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn ddibynadwy.

Mae ein holl daflenni ar gael i’w lawrlwytho a’u rhannu fel PDFs.

Rydym yn darparu fersiynau printiedig o’n taflenni ar gyfer y sefydliadau canlynol:

  • Gwasanaethau’r GIG, gan gynnwys meddygfeydd, clinigau, fferyllfeydd unigol
  • Sefydliadau ac elusennau’r trydydd sector
  • Sector addysg gan gynnwys ysgolion, colegau a phrifysgolion

Os ydych yn gwmni preifat neu fferyllfa a fyddai 芒 diddordeb mewn argraffu ein taflenni ar gyfer eich staff neu swyddfeydd, neu os ydych am gyflenwi nifer o safleoedd o fewn eich sefydliad, cysylltwch 芒’n t卯m gweinyddol i drafod hyn: info@ncmh.info

Order free NCMH health leaflets
Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio鈥檙 ffurflen ar y dudalen hon.


Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ff么n:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae鈥檙 NCMH yn rhan o鈥檙 isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd