Skip to main content

Taflenni iechyd meddwl

Rydym wedi cynhyrchu llyfrgell arlein o daflenni iechyd meddwl am ddim i helpu unigolion, teuluoedd a gofalwyr i ddysgu mwy am amrywiaeth o gyflyrau. Cynhyrchwyd y taflenni hyn ar y cyd ag ymchwilwyr a chlinigwyr i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir ac yn ddibynadwy.

Mae ein holl daflenni ar gael i’w lawrlwytho a’u rhannu fel PDFs.

Order free NCMH health leaflets
Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon.

Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd