Skip to main content
NCMH Caerdydd

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Hadyn Ellis
Heol Maindy Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn: 029 2068 8401
NCMH Bangor

Y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas
Uned Academaidd Wrecsam
Parc Technoleg Wrecsam
LL13 7YP

Ffôn: 03000 847086
NCMH Abertawe

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
Athrofa Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd