Skip to main content

Ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd

Mae ymgysylltu a chynnwys y cyhoedd yn rhan allweddol o’n gwaith, gan dorri ar draws pob maes o’n hymchwil a chynnwys staff ar draws y ganolfan.

Ein nod yw helpu i godi ymwybyddiaeth o’r effaith y mae afiechyd meddwl yn ei chael ar unigolion a chymdeithas, cyfrannu at y neges gwrth-stigma ac ychwanegu at yr alwad am fwy o arian ar gyfer gwasanaethau. Rydym hefyd yn gweithio i gynnwys pobl sydd â phrofiad byw i lunio cyfeiriad ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru yn y dyfodol er mwyn sicrhau ei fod yn adlewyrchu eu profiadau, eu blaenoriaethau a’u barn.

Dysgu mwy am ein prosiectau cyfredol a blaenorol, o bodlediadau a jamiau gêm i arddangosfeydd celf a gweithio gyda’r cyfryngau.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd