Skip to main content

NCMH: deng mlynedd o ymchwil iechyd meddwl

Ym mis Hydref eleni rydym yn nodi ein degfed pen-blwydd fel y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH) gyda phrynhawn o sgyrsiau.

Dros y deng mlynedd diwethaf, rydych wedi gwirfoddoli drwy rannu eich profiadau, ysgrifennu blogiau, cynrychioli NCMH mewn digwyddiadau a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, yr ydym mor ddiolchgar amdanynt.

Diolch i dros 24,000 ohonoch rydym wedi datblygu ein dealltwriaeth o achosion problemau iechyd meddwl, gan ein galluogi i ddatblygu, astudio a threialu ymyriadau newydd ym maes iechyd meddwl megis triniaethau ar gyfer PTSD ac anawsterau iechyd meddwl mamau.

I ddathlu ein cyflawniadau ar y cyd ac amlinellu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, rydym yn cynnal gweminar ddydd Mawrth 12 Hydref 2021 am 1yp am brynhawn o sgyrsiau gan dîm NCMH.

Rydym hefyd mor falch o’r hyn y mae pawb wedi gallu ei gyflawni dros y flwyddyn a hanner diwethaf gyda sut mae COVID-19 wedi effeithio ar sut rydym yn gweithio, ac eto rydym yn parhau i ymdrechu i:

Hyrwyddo ymchwil iechyd meddwl ac anabledd dysgu yng Nghymru.
Ymgysylltu â chleifion, eu teuluoedd, y cyhoedd ehangach a sefydliadau’r trydydd sector i gynyddu dealltwriaeth o salwch iechyd meddwl a’r angen am ymchwil.
Newid yn y diwylliant ymchwil mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cofrestrwch i ymuno â ni ar-lein.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein helpu ar ein taith hyd yn hyn.

Mike Owen

Mike yw Swyddog Cyfathrebu NCMH a'r Is-adran Meddygaeth Seicolegol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd