Skip to main content

Ein tîm

Mae NCMH yn dwyn ynghyd ymchwilwyr blaenllaw a staff proffesiynol o Brifysgolion Caerdydd, Bangor ac Abertawe.

Tîm rheoli

Prof Ian Jones Cyfarwyddwr
Dr James Walters Dirprwy Gyfarwyddwr
Dr Laura Bunting Rheolwr

Tîm ffenoteipio

Dr Catrin Lewis, Cydymaith Ymchwil a Rheolwr Tîm Maes
Dr Lawrence Raisanen, Rheolwr Data

Natalie Richards, Uwch Cynorthwyydd Seicoleg
Sophie Andrews, (Abertawe), Cynorthwyydd Seicoleg
Kali Barawi, Seicolegydd Ymchwil
Lowri O’Donovan, Cynorthwyydd Seicoleg
Ella Lonnen, Cynorthwyydd Seicoleg
Elen Thomas, Cynorthwyydd Seicoleg

Tîm recriwtio anhwylder deubegynol

Christine Fraser, Cynorthwyydd Ymchwil
Katie Swaden Lewis, Cynorthwyydd Seicoleg
Holly Pearce, Cynorthwyydd Seicoleg

Tîm labordy

Dr Lesley Bates, Rheolwr Labordy

Dr Alexandra Evans, Technegydd Labordy
Craig Joyce, Technegydd Labordy IPS
Ganna Leonenko, Dadansoddwr Ymchwil
Bozo Lugonja, Cydgysylltydd Bioddeunyddiau

Tîm SAIL (Abertawe)

Marcos del Pozo Banos, Uwch Ddadansoddwr
Lewis Lee, Dadansoddwr

Staff Gweinyddu

Paul Gauci, Uwch Swyddog Cyfathrebu
Catrin Hopkins, Swyddog Cyfathrebu
Rebecca Lynch, Gweinyddwr Anhwylder Deubegynol
Janet Robinson, Cydgysylltydd Rhwydwaith Ymchwil NCMH
Mark Coles, Chynorthwyydd Clercol
Jessica Pickin, Chynorthwyydd Clercol

 


Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd