Skip to main content

Cymorth

Mae’r cwestiynau’n ymwneud â rhai pynciau anodd ac rydyn ni’n gwybod y gallan nhw godi atgofion chwerw neu deimladau megis tristwch neu ddicter. Gall yr wybodaeth isod fod yn ddefnyddiol os ydych chi’n angen cymorth ychwanegol.

  • Os ydych chi’n poeni amdano’ch iechyd meddwl, argymhellwn ni y dylech chi gysylltu â’ch tîm iechyd meddwl neu’ch meddyg. Bydd ar gael yn ystod oriau’r feddygfa, a thrwy’r gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith gyda’r nos a thros y Sul.

Mae’r mudiadau canlynol yn cynnig gwrando, cymorth teimladol a gwasanaethau gwybodaeth:

Cam-drin domestig

Os ydych chi’n profi cam-drin domestig ac mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 a gofynnwch am yr heddlu.

Bydd galwadau distaw i’r heddlu yn gweithio os nad ydych yn ddiogel i siarad – defnyddiwch y system Silent Solution a ffoniwch 999 ac yna pwyswch 55 pan ofynnir i chi.

Gwasanaeth Testun Brys: Os na allwch ddefnyddio ffôn llais, gallwch gofrestru gyda gwasanaeth testun yr heddlu – teclyn REGISTER i 999. Byddwch yn cael testun sy’n dweud wrthych beth i’w wneud nesaf. Gwnewch hyn pan fydd yn ddiogel fel y gallwch anfon neges destun pan fyddwch mewn perygl. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Os nad ydych mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch un o’r llinellau cymorth canlynol:

Os ydych chi’n amau ​​bod camdriniwr yn monitro’ch defnydd o’r rhyngrwyd, darganfyddwch sut i guddio hanes eich porwr.

I ddod o hyd i’ch gwasanaeth cymorth cam-drin domestig lleol gallwch ddefnyddio Cyfeiriadur Gwasanaeth Women’s Aid ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Ap Bright Sky gan Hestia

Mae Bright Sky yn ap symudol i’w lawrlwytho am ddim, a lansiwyd gan Hestia mewn partneriaeth â Sefydliad Vodafone, sy’n darparu cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un a allai fod mewn perthynas ymosodol neu’r rhai sy’n poeni am rywun maen nhw’n ei adnabod.

Mae’r ap hefyd wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio gan ymarferwyr arbenigol ac anarbenigol a chyflogwyr eraill, ac i unrhyw un sy’n chwilio am wybodaeth am faterion yn ymwneud â cham-drin domestig fel diogelwch ar-lein, stelcio ac aflonyddu a chydsyniad rhywiol. Darganfyddwch fwy

 

Hafal Clic

Mae Clic yn rhoi lle diogel i bobl yng Nghymru a’u gofalwyr le diogel ar-lein i gefnogi ei gilydd, rhannu profiadau a meithrin perthnasoedd newydd. Mae’r wefan hefyd yn cyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol, cysylltiadau, adnoddau a gwasanaethau lleol. Ewch i hafal.org/clic/ i arwyddo.

Adnoddau NCMH

Mae gennym hefyd nifer o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd