Skip to main content

Adnoddau COVID-19

Mae gennym cymysgedd o adnoddau ar gyfer unigolion a’u teuluoedd, yn ogystal â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr. Gobeithiwn y byddant yn cynnig rhywfaint o arweiniad a chefnogaeth yn ystod yr argyfwng iechyd COVID-19.

 

 

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd