Skip to main content

Piece of Mind: Mental Health and Psychiatry

Mae Piece of Mind yn podlediad iechyd meddwl sy’n rhoi’r diweddaraf i chi ar ymchwil iechyd meddwl yn NCMH ac o’n partneriaid ym Mhrifysgol Caerdydd, ynghyd â phrofiadau bywyd go iawn o bobl sy’n cael eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl.

Tanysgrifiwch ar iTunes neu Spotify, neu wrandewch ar ein penodau diweddaraf:

Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd