Piece of Mind: Mental Health and Psychiatry

Piece of Mind is a mental health podcast bringing you the latest on mental health research at NCMH and from our partners at Cardiff University, plus real-life experiences of people affected by mental health problems.

Subscribe on iTunes or Soundcloud, or listen to our latest episodes:

Cofrestrwch nawr er mwyn gwneud gwahaniaeth
Cyfeiriad:
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd