Skip to main content

Diolch

Diolch am gymryd rhan yn ein ymchwil i COVID-19 a bod yn rhan o #TeamNCMH.

Pe na bai pobl yn rhoi o’u hamser i sôn am eu profiadau, allen ni ddim cyflawni’r gwaith pwysig rydyn ni’n ei wneud i ddeall rhagor am achosion cymhleth problemau iechyd y meddwl.

Mae’r cwestiynau’n ymwneud â rhai pynciau anodd ac rydyn ni’n gwybod y gallan nhw godi atgofion chwerw neu deimladau megis tristwch neu ddicter. Gall yr wybodaeth isod fod yn ddefnyddiol os ydych chi’n angen cymorth ychwanegol.

  • Os ydych chi’n poeni amdano’ch iechyd meddwl, argymhellwn ni y dylech chi gysylltu â’ch tîm iechyd meddwl neu’ch meddyg. Bydd ar gael yn ystod oriau’r feddygfa, a thrwy’r gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith gyda’r nos a thros y Sul.
  • Mae’r mudiadau canlynol yn cynnig gwrando, cymorth teimladol a gwasanaethau gwybodaeth:

Diolch unwaith eto am gymryd rhan yn yr ymchwil, mae eich cyfraniad yn amhrisiadwy.

Cadwch mewn cysylltiad

Byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad ac yn y pen draw yn adeiladu cymuned o unigolion ymgysylltiedig ledled Cymru a thu hwnt i chwifio’r faner ar gyfer ymchwil iechyd meddwl a’n helpu i herio stigma a chamddealltwriaeth.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i wneud hyn, gan gynnwys:

Adnoddau NCMH

Mae gennym hefyd nifer o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd