Skip to main content

Cymorth

Diolch am gymryd rhan yn yr ymchwil. Heb bobl yn hael yn rhoi o’u hamser i rannu eu profiadau, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith pwysig yr ydym yn ei wneud i wella dealltwriaeth o achosion cymhleth problemau iechyd meddwl.

Mae’r cwestiynau’n ymwneud â rhai pynciau anodd ac rydyn ni’n gwybod y gallan nhw godi atgofion chwerw neu deimladau megis tristwch neu ddicter. Gall yr wybodaeth isod fod yn ddefnyddiol os ydych chi’n angen cymorth ychwanegol.

  • Os ydych chi’n poeni amdano’ch iechyd meddwl, argymhellwn ni y dylech chi gysylltu â’ch tîm iechyd meddwl neu’ch meddyg. Bydd ar gael yn ystod oriau’r feddygfa, a thrwy’r gwasanaeth y tu allan i oriau gwaith gyda’r nos a thros y Sul.

Mae’r mudiadau canlynol yn cynnig gwrando, cymorth teimladol a gwasanaethau gwybodaeth:

Diolch unwaith eto am gymryd rhan yn yr ymchwil, mae eich cyfraniad yn amhrisiadwy.

Hafal Clic

Mae Clic yn rhoi lle diogel i bobl yng Nghymru a’u gofalwyr le diogel ar-lein i gefnogi ei gilydd, rhannu profiadau a meithrin perthnasoedd newydd. Mae’r wefan hefyd yn cyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol, cysylltiadau, adnoddau a gwasanaethau lleol. Ewch i hafal.org/clic/ i arwyddo.

Adnoddau NCMH

Mae gennym hefyd nifer o adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd