Skip to main content

Cymorth

Gall y wybodaeth isod fod o gymorth os ydych yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol.

  • Os ydych chi’n poeni am sut rydych chi’n teimlo, ac mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.
  • Os ydych yn poeni ac angen siarad â rhywun, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch meddygfa. Byddant ar gael yn ystod oriau swyddfa a gyda’r nos ac ar benwythnosau drwy’r gwasanaeth y tu allan i oriau.
  • Os ydych dan ofal tîm iechyd meddwl cymunedol neu dîm argyfwng, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â nhw.

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig gwasanaethau gwrando, cymorth emosiynol a gwybodaeth am ddim:

Os nad ydych mewn perygl uniongyrchol, gallwch ymweld â gwefan y GIG, neu ffonio un o’r llinellau cymorth canlynol. 

Cymorth beichiogrwydd a rhianta

Cymorth i rieni y mae eu babanod yn cael eu geni â chymhlethdodau iechyd, marw-anedig, neu sy’n cael eu colli cyn eu geni.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd