Skip to main content

JAMMIND

Ym mis Medi 2018, gwnaethom weithio gyda Chanolfan MRC ar gyfer Niwroseiciatreg a Genomeg ym Mhrifysgol Caerdydd i gynnal JAMMIND, jam gemau a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome.

Daeth JAMMIND â datblygwyr gemau fideo, ymchwilwyr a chlinigwyr iechyd meddwl, ac ymgyrchwyr iechyd meddwl at ei gilydd i greu amrywiaeth o gemau wedi’u hanelu at gyfleu iechyd meddwl yn gywir ac yn gadarnhaol.

Dros y penwythnos, cynhyrchodd ein tîm dair gêm.

Tynnu Llun

Yn y gêm Tynnu Llun, rydych yn chwarae rôl ffotograffydd byd-enwog sy’n olrhain rhywogaeth o garw Llychlyn y credir ei bod yn ddiflanedig. Drwy gydol y gêm byddwch yn dod ar draws madarch y bydd eich cymeriad yn teimlo rheidrwydd i dynnu lluniau ohonynt. Bydd tynnu llun ohonynt yn delio â’r angen i wneud hynny ac yn caniatáu i chi fwrw ymlaen.

Ar ddiwedd y gêm, gofynnir i chi chwilio drwy’r lluniau rydych wedi’u tynnu a chyflwyno llun o’r caribŵ Dawson, sef eich targed.

Developers: Steve Sparkes, Oliver Jackson, Soma Wheelhouse, Munzir Quraishy, Jonaid Iqbal

Lawrlwytho
Noder bod y rheolaethau a’r cyfarwyddiadau ar gyfer chwarae Tynnu Llun wedi’u cynnwys yn y ffeil readme.

Y Cyfweliad

Screenshot from The Interview

Mae gêm ‘Y Cyfweliad’ wedi’i hysbrydoli gan fodel 5 Prif nodwedd personoliaeth. Mae cysyniad ein personoliaeth a’n seicoleg unigol yn awgrymu y gellir eu disgrifio’n gymharol dda gan ddefnyddio pum prif ffactor annibynnol: cydwybodolrwydd, dymunoldeb, niwrotiaeth, didwylledd ac allblygedd.

Mae’r model hwn yn un uchel ei barch yn y gymuned wyddonol ac mae wedi’i ddefnyddio fel adnodd i astudio amrywiaeth o anhwylderau iechyd meddwl, gan eu cyflwyno fel eithafion ar un raddfa ond, yn bwysicach, yn adlewyrchu eu bod yn annibynnol ar ei gilydd ac yn amrywio o un anhwylder i’r llall.

Mae’r model hwn yn un uchel ei barch yn y gymuned wyddonol ac mae wedi’i ddefnyddio fel adnodd i astudio amrywiaeth o anhwylderau iechyd meddwl, gan eu cyflwyno fel eithafion ar un raddfa ond, yn bwysicach, yn adlewyrchu eu bod yn annibynnol ar ei gilydd ac yn amrywio o un anhwylder i’r llall.

Developers: Chris Roper, Jessica LaCombe, Dr Tom Chambers

Lawrlwytho
Noder bod y rheolaethau a’r cyfarwyddiadau ar gyfer chwarae Y Cyfweliad wedi’u cynnwys yn y ffeil readme.

Cael Help

Screenshot from Get Help

Ewch i’r afael â bywyd person ifanc yn ei arddegau sy’n cael trafferth gyda thasgau bob dydd cymdeithas. Rhowch gynnig ar wella ei gyflwr meddwl o un dydd i’r llall gan siarad â phobl a chwblhau gwaith cartref. Dysgwch am ei stori drwy’r tasgau hyn, a cheisiwch ddeall yr heriau y mae’n eu hwynebu.

Developers: William Akins, Ardhan Fadhlurrahman and Dr Nicholas Clifton

Gallwch chwarae Cael Help ar-lein

Rhannwch eich barn â ni

Hoffem glywed eich barn am y gemau hyn. A ydynt yn ddefnyddiol i helpu pobl i ddysgu rhywbeth newydd am iechyd meddwl? A allai gemau fideo fod yn llwyfan da i ddangos sut y gall salwch meddwl effeithio ar bobl? Anfonwch eich adborth i info@ncmh.info neu cysylltwch â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd