Skip to main content

Pennod 7: Awtistiaeth

Mae awtistiaeth yn anabledd datblygiadol gydol oes sy’n effeithio ar sut mae pobl yn gweld y byd ac yn rhyngweithio ag eraill. Mae tua 700,000 o bobl awtistig yn y DU, ac er bod diagnosis ohono fel arfer yn digwydd yn ystod plentyndod, nid yw rhai pobl awtistig yn cael cydnabyddiaeth o’r cyflwr hyd nes ymlaen mewn bywyd.

Yn y bennod hon, mae Kat Williams yn ymuno â ni. Cafodd Kat ddiagnosis o awtistiaeth pan oedd hi’n 32 oed. Yn y bennod hon mae hi’n rhannu ei phrofiad o dyfu i fyny heb ddiagnosis a magu plentyn awtistig, ac yn trafod effaith labeli fel ‘awtistiaeth gweithredu lefel uchel’.

Yn ymuno â hi mae’r Athro Jeremy Hall, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd. Mae’n trafod yr ymchwil ddiweddaraf yn ymwneud ag awtistiaeth, a pham mae pobl awtistig yn fwy tebygol o gael problemau iechyd meddwl fel iselder a gorbryder.

 

Papurau ymchwil y cyfeirir atynt yn ystod y bennod hon

Cysylltiadau ac adnoddau

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd