Skip to main content

Animeiddiad

Gadewch i ni siarad am ADHD

Cydweithiodd NCMH â Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg i greu adnodd newydd ar gyfer plant sydd newydd gael eu diagnosio ag Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw (ADHD).

Gweithiodd tîm ymchwil ADHD ym Mhrifysgol Caerdydd gyda phlant sydd â’r cyflwr, a’u teuluoedd a’u gofalwyr, i greu’r animeiddiad sy’n trafod sut beth yw cael ADHD. Darllenwch fwy am yr animeiddiad.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd