Adnodd sgrinio Iselder ymhlith Oedolion (PHQ-9)

Gellir defnyddio ein Hadnodd Sgrinio Iselder Ymhlith Oedolion, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, fel canllaw bras ar gyfer adnabod rhai o arwyddion iselder.

Mae’r adnodd yn seiliedig ar yr holiadur a ddefnyddir yn gyffredin, Holiadur Iechyd i Gleifion 9, neu PHQ-9, a ddatblygwyd gan y meddygon o UDA, Kurt Kroenke, Robert Spitzer a Janet Williams yn 2001.

Noder nad yw’r adnodd hwn wedi’i fwriadu i ddisodli asesiad clinigol. Os ydych yn pryderu am eich iechyd meddwl cysylltwch â’ch meddyg teulu.

 

loading
Cyfeiriad:
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd