Skip to main content

Polisi Preifatrwydd

GDPR

O dan y Ddeddf GDPR, mae gennym ddyletswydd cyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio technolegau ac amgryptio blaenllaw i ddiogelu eich data ac yn defnyddio safonau diogelwch llym i atal unrhyw fynediad iddo heb awdurdod. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti neu adran o’r llywodraeth.

Rydym wedi ymrwymo i fodloni gofynion y cyfreithiau a chodau canlynol:

  • Rheoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd
  • Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Ddeddf Diogelu Data newydd a fydd yn gweithredu gofynion GDPR

Rydym yn cynnal ymchwil gan ddefnyddio dulliau gwyddonol ac rydym yn ymrwymo, wrth gael eich cydweithrediad, i beidio â’ch camarwain am natur yr ymchwil neu sut y bydd y canfyddiadau’n cael eu defnyddio. Bydd eich ymatebion bob amser yn cael eu trin yn gyfrinachol.

 

 

Ymholiadau

Oes bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y polisi hwn, ein gwefan neu ein hymchwil, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion ar y tudalen hwn.

Mae’n bosibl y caiff ein polisi ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd a bydd y fersiwn ddiweddaraf bob amser ar gael yma ar wefan NCMH neu ar gael wrth gymryd rhan mewn ymchwil ar-lein.

Manylion cyswllt

National Centre for Mental Health
Cardiff University
Hadyn Ellis Building
Maindy Road
Cardiff
CF24 4HQ

Tel: +44(0)29 2068 8401
Email: info@ncmh.info

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd