Skip to main content

Mae’n naturiol i deimlo’n isel ac i beidio mwynhau pethau ar adegau, ond pan fydd y teimladau hyn yn ddifrifol, yn para’n hir, neu’n dychwelyd o hyd ac yn dechrau effeithio ar eich bywyd bob dydd, gall hyn fod yn arwydd o iselder.

Order free NCMH health leaflets
Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd