Skip to main content

Mae ASD yn derm am gyflwr sy’n effeithio ar agweddau penodol ar ddatblygiad unigolyn.

Anhwylder y Sbectrwm Awtistig mewn Pobl Ifanc
Anhwylder y Sbectrwm Awtistig mewn Pobl Ifanc
1 MB
Lawrlwytho
Order free NCMH health leaflets
Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd