Skip to main content

Mae cael babi yn ddigwyddiad mawr ym mywyd unrhyw fenyw. I’r rhai sydd ag anhwylder deubegynol (a elwid gynt yn iselder manig) mae hyd yn oed fwy o bethau i’w hystyried.

Anhwylder deubegynol, beichiogrwydd a geni plant
Anhwylder deubegynol, beichiogrwydd a geni plant
2 MB
Lawrlwytho
Order free NCMH health leaflets
Mae sefydliadau, gan gynnwys y GIG, ysgolion a llyfrgelloedd, yn gallu archebu hyd at 10 copi o bob taflen gan ddefnyddio’r ffurflen ar y dudalen hon.

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd