Professor Keith Lloyd

Principal Investigator

Professor Keith Lloyd is a professor of psychiatry and Dean of Swansea University’ Medical School.

His research interests are psychiatric epidemiology, the management of mental disorders in primary care and community settings (particularly suicide and self harm) and patient perspectives. As a Farr Institute investigator his work increasingly draws on mental health informatics. He works clinically as a psychiatrist for the NHS in Swansea.

Cyfeiriad:
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd