Skip to main content

Helpu gyda’n ymchwil

Helpwch ni i wella iechyd meddwl a lles myfyrwyr.

Ynglŷn â’r astudiaeth

Mae U-Flourish yn brosiect newydd sy’n gweithio i wella iechyd meddwl a lles myfyrwyr.

Rydyn ni’n gwahodd pob myfyriwr i gymryd rhan a’n helpu i wneud gwahaniaeth.

Cyfle i ennill £250

Drwy gymryd rhan yn yr ymchwil, byddwch yn cael eich cynnwys mewn gwobr gyfartal er mwyn ennill £250.

Os ydych chi’n hapus i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, ewch i’n platfform arolygu ar-lein i ddechrau arni.

FAQs

Ydych chi’n chwilio am fwy o wybodaeth yn gyntaf? Rydym wedi llunio’r atebion i rai cwestiynau cyffredin.

Cymryd rhan nawr

Gellir cwblhau ein harolwg byr ar-lein a chymeraf gyn lleied â 15 munud. Ewch i’r arolwg i ddechrau arni.

Cysylltu â ni

Gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw eich pwynt cyswllt cyntaf os oes angen unrhyw gymorth arnoch tra byddwch yn astudio gyda ni. Maent wedi’u lleoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr, canolfan un stop ar gyfer eich holl anghenion myfyrwyr.

I gysylltu trwy’r gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr, gallwch:

  • ewch i dîm Cyswllt Myfyrwyr yn Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
  • defnyddio ein Porth Cyswllt Myfyrwyr
  • gofynnwch i’n chatbot eich cwestiynau 24/7, pan fyddwch wedi mewngofnodi i’r fewnrwyd a gwelwch y botwm sgwrsio glas a gwyn ar gornel dde waelod eich sgrin
  • ffoniwch ni ar +44 (0)29 2251 8888.
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd