http://www.healthordisease.com
Croeso i wefan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar o bobl bob blwyddyn. Rydym yn gweithio i ddysgu mwy am yr hyn sy’n achosi’r problemau hyn, o’n hamgylchedd a’n profiadau bywyd i’n geneteg a’n cyfansoddiad biolegol.

Drwy ddeall yr achosion, gallwn weithio i ddatblygu diagnosis, triniaeth a chymorth gwell ar gyfer y dyfodol.

Ein Hyrwyddwyr Ymchwil
Mae ein Hyrwyddwyr Ymchwil yn bobl o bob cefndir ac mae gan bob un ei hanes ei hun i'w adrodd. Gallwch ddysgu sut mae problemau iechyd meddwl wedi effeithio ar eu bywydau, pam maent yn frwdfrydig dros ein gwaith ymchwil a sut maent yn ein helpu i herio stigma.
Cyfeiriad:
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maindy, Caerdydd CF24 4HQ
Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd