Skip to main content

Adnodd sgrinio Iselder ymhlith Oedolion (PHQ-9)

Gellir defnyddio ein Hadnodd Sgrinio Iselder Ymhlith Oedolion, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, fel canllaw bras ar gyfer adnabod rhai o arwyddion iselder.

Mae’r adnodd yn seiliedig ar yr holiadur a ddefnyddir yn gyffredin, Holiadur Iechyd i Gleifion 9, neu PHQ-9, a ddatblygwyd gan y meddygon o UDA, Kurt Kroenke, Robert Spitzer a Janet Williams yn 2001.

Noder nad yw’r adnodd hwn wedi’i fwriadu i ddisodli asesiad clinigol. Os ydych yn pryderu am eich iechyd meddwl cysylltwch â’ch meddyg teulu.

 

loading
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd