Skip to main content

Arolwg o brofi Cyfyngiadau Cymdeithasol Pandemig COVID

Cwblhewch arolwg 10 munud i helpu ymchwilwyr i archwilio profiadau pobl o gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â COVID-19 a’r effaith y maent wedi’i chael.

Related Posts
Gofrestru ar gyfer y cylchlythyr
Cyfeiriad:

Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
Prifysgol Caerdydd,
Adeilad Hadyn Ellis,
Heol Maindy,
Caerdydd
CF24 4HQ

Ffôn:
+44 (0)29 2068 8401
E-bost:
Mae’r NCMH yn rhan o’r isadeiledd ymchwil i Gymru a ariannir gan Ymchwil lechyd a Gofal Cymru. | Polisi preifatrwydd